Polar utstyr

Polar Interesseorganisasjon har over årenes løp bygd seg opp en stor utstyrsbase.

Vi har utstyr som samband, strømutstyr, kantineutstyr, og nylig kjøpt inn en hel del bordløsning

Ta kontakt på post@polar-utstyr.no for mer info, spørsmål eller booking!