Leiebetingelser

Versjon 3.0.0, 27/1 2019

0. Definisjoner

Polar Utstyr, en del av Polar Interesseorganisasjon, forkortes
PU.

1. Ansvar

Den personen eller organisasjonen som står oppført som
ansvarlig, bærer det fulle ansvar for utstyrets stand og bruk samt
eventuell erstatning av ødelagt utstyr ved levering. Under dette
faller også skader som følge av bruk,
betaling av leie for utstyret, eller å påse at riktig organisasjon
eller firma betaler inn leien. Om ansvarlig person er under 16 år må
en annen myndig person stille som garantist. PU kan kreve depositum i visse
tilfeller. Dersom arrangør ikke gjør opp for seg innen fristen satt i fakturaen
kan PU rette kravet mot personen som signerer på leieavtalen.

2. Utstyrets stand

Generelt
Leietaker tar det fulle ansvar for utstyrets stand fra det er hentet ut fra
vårt lager til levert tilbake. Ved tilfeller hvor utstyr skades
er det leietakers ansvar å ordne opp med dette – et eventuelt
erstatningskrav vil være rettet mot leietaker. Listen under er
veiledende og råd – om noe leies som det ikke er forklart med under,
skal man uansett bruke sunn fornuft og eventuelt spørre om
vedlikeholdsinformasjon.

Kabler
Ved tilbakelevering skal alle kabler være stripset og fri for
tape/andre klissete substanser. Lange kabler skal ikke surres på en slik
måte at de former et naturlig «8-tall» uten hjelp av strips. RJ45-ender
skal være hele, med tapp.

Svitsjer/hubber
Alle porter skal være fungerende, og konfigurasjon være
satt tilbake til standard.

Stoler
Stolene skal være rene og uten skader. En stol som ikke er like stabil
som før vrakes og må erstattes.

Sponplater/annet treverk
Alle plater leveres hele fra PU. En plate som har veskeflekker (i en
betydelig størrelse), er svekket, har hull eller andre skader vil bli
regnet som skadet og må erstattes. Treverk som er skadet må
også erstattes.

Samband
Radioene skal være i samme stand som levert – eventuelle deler som
mangler eller har blitt skadet må erstattes.

Projektorer
Lampestand noteres før mottak. Etter endt bruk noteres lampestand. En
pris per lampetime blir beregnet i tillegg til vanlig leiepris.

Esker
Utstyret skal returneres riktig pakket i esker av samme stand som ble mottatt.
Eskene skal være forsvarlig pakket, med tape på eventuelle svake
steder. Om eskene PU brukte har blitt skadet i transport eller lignende, skal
leietaker skaffe nye. «Bananesker» skal aldri benyttes.

Merking
All PU-utstyr er merket. Om leietaker midlertidig merker utstyr, skal
dette fjernes før tilbakesending. PU-merking skal ikke fjernes.

3. Henting/levering

Levering
Om PU leverer utstyret, må alle utgifter for dette (bensin, bompenger
og fraktkostnader) betales ved ankomst om ikke annet er spesifisert.

Henting
Ved henting må tidspunkt og lokasjon for henting avtales på
forhånd. Dette bør bekreftes på forhånd via telefon
ca en time før ankomst.

Post/budbilfrakt
PU tar et fast gebyr for pakking og sending av pakker med Post eller Budbil.
Med mindre annet er spesifisert, blir utstyret sendt som Norgespakke. Det er
naturligvis også mulig å sende utstyr med Over Natt Ekspress eller
annet om ønskelig.

Tilbakelevering av utstyr
Ved for sen tilbakelevering av utstyret vil det bli pålagt ekstra gebyr
per dag, og leietaker må dekke alle utgiftene til PU, samt utgiftene
for de arrangementer som skulle hatt utstyret. Prisen for sen tilbakelevering
av utstyr tilsvarer brøk lik antall dager arrangementet pågår (med
unntak av eventuelle ekstrautgifter det medfører PU
å dekke opp videreleie av utstyr). Om utstyr ikke leveres tilbake innen
6 uker, kan PU kreve erstatning som tilsvarer kostnadene for PU
å kjøpe inn samme eller tilsvarende utstyr. Dette er i tillegg til
ordinær leie og eventuelle ekstrakostnader. Ved tilbakelevering av utstyr
skal utstyret plasseres på det området Polars representant vil,
og tidpsunkt for tilbakelevering skal tilpasses Polars representant.

4. Tilsyn av utstyr

Polar Utstyr har rett til representanter ved arrangementet uten
noen form for økonomisk kompensasjon til arrangør/leier. Disse
representantene har tilgang til alle områder hvor utstyret er i bruk.

5. PR-godgjørelse

Polar Utstyr har rett til å reklamere for tjenestene sine i form
av banner og/eller plakater på arrangementet. PU har også rett
til å reklamere for leieforholdet på websider og via annet
materiale.

6. Fakturering/betaling

Betaling skjer via faktura. Ved fakturering vil et fakturagebyr på 50kr
bli lagt på. Forfall er 14 dager fra fakturadato PU kan sende faktura
på skadet eller manglende utstyr i etterkant, dog ikke senere enn
før neste leietaker benytter utstyret og avdekker feil.

7. Klagegang

Ved feilaktig fakturering eller andre mangler kan leietaker klage på
dette. Klage må derimot være fremmet innen fakturaforfall. Om PU
avviser en klage, kan leietaker kreve å få klagen sin behandlet av
styret. Om en klage ikke tas til høyde av styret.
Kan leietaker som nest siste led kreve saken fremmet for generalforsamlingen. I slike
tilfeller pauses enhver løpende inkasso og/eller renter.
Leietager kan også søke styret om kompromiss
ved megling. Om megling ikke fører frem kan partene fremme saken for
retten.

8. Spesielle omstendigheter - bord, stoler og strøm

Ved leie av bord, stoler og strømutstyr  som til sammen veier mer
enn 300kg kan PU kreve at leietaker stiller med nødvendig personale for
bæring av dette fra PU-lager på transportmiddel, av
transportmiddel til leietakers lagringsområde, fra leiertakers
lagringsområde på transportmiddel og av transportmiddel til
PU-lager. PU kan eventuelt fakturere for at egne personer gjør
dette (buy-out). Det føres timer fra oppmøte på PUs lager
til arbeidet er gjennomført etter nærmere avtale.